Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yüksekokul Kurulu

Öğr. Gör Suat KULUŞAKLI (Yüksekokul Müdürü V.)
Başkan
Öğr. Gör. Taha ŞEYHANOĞULLARI
Üye
Öğr. Gör. Bahadır GÜLTEKİN
Üye
Doç. Dr. Hulisi BİNBAŞIOĞLU
Üye
Öğr. Gör. Dr. Yasemin KESKİN YILMAZ
Üye
Derya OĞUZ Yüksekokul Sekreteri
Raportör
TR