Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Tarihçe

Kale Meslek Yüksekokulu 03.10.1994 yılında kurulmuş ve 1995–1996 akademik yılında Pazarlama Programı, 1997–1998 akademik yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, 2012-2013 akademik yılında Turist Rehberliği ve 2017-2018 akademik yılında İkram Hizmetleri programları öğretime başlamıştır. Üniversitemizin Kale Meslek Yüksekokulu adının; Kale Turizm ve Otel İşletmeciliği Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmesi konusundaki teklifi 15.08.2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, söz konusu teklif uygun görülmüştür. Yüksekokulumuz 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 7141 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Ek Madde 181. Maddesi gereğince Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesine geçmiştir.

TR