Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

İdari Personel

Tekin AKÇAĞLAR
Yüksekokul Sekreteri V.

M. Mehdin DEMİR
Yazı İşleri
Hasan ÇAKMAK
Tahakkuk
Naim SAYGAN
Öğrenci İşleri
Şengül GÖZÜKARA
Santral
Bünyamin ATALAN
Teknik İşler
Nezahat ÖZPOLAT
Temizlik İşleri
Hakan TOMAN
Temizlik İşleri