Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

Turizm ve Otel İşletmeciliği Programının amacı turizm sektörünün orta seviyede ihtiyacı olan; alanı ile ilgili temel bilgi düzeyine sahip, edindiği bilgileri kullanma ve analiz edebilme yeteneği ile donanmış, bir turizm işletmesinin her kademesinde çalışabilecek, etik değerlere önem veren, sosyal ilişkileri ve iletişim becerisi güçlü, pozitif düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, sektördeki ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, özgüvenli bireyler yetiştirmektir.

 

 

Program Çıktıları

Ders Bilgi Paketleri (AKTS ve İçerikler)

Program Çıktıları Matrisleri