Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Vizyon-Misyon

Vizyonumuz

Yüksekokulumuzun bilim ve teknolojinin öncülüğünde, akademik bilgi kazandırmanın yanı sıra sosyal ve psikolojik beklentilere cevap verebilen kendini sürekli yenileyebilen, araştırma yapan kuşakların yetiştiği eğitim ve öğretimin her aşamasında öğrenci, öğretim elemanı ve idari personeli ile mensubu olmaktan gurur duyulan bir eğitim kurumu olmaktır.

Misyonumuz

Yüksekokulumuz turizm sektörü ve diğer sektörlerle işbirliği içinde olup ilgili birimlerin ihtiyaç duyduğu, ülke ve dünya koşullarına uyum sağlayan nitelikte, idealist ve üst düzey yeterliliklere sahip ara elemanları yetiştirmektir. Yüksekokulumuzun değişen dünya koşularında insani değerlere saygılı, sorgulayıcı ve kendi alanlarında uzmanlaşmış gerekli bilgilerle donanmış, çağdaş, yaratıcı bireyler yetiştirmeyi, bilgiyi paylaşarak toplumun yaşam boyu eğitim sürecine katkıda bulunarak toplumun ve öğrencilerin beklentilerini karşılamayı hedef edinmiştir.